POSTĘPY W REALIZACJI ZADANIA 2

Parent Category: Edukacja
Opracowano kryteria certyfikatu szkoły/przedszkola przyjaznego żywieniu i aktywności fizycznej.
Wyłoniono i przeszkolono koordynatorów wojewódzkich programu.
Obecnie we wszystkich województwach pozyskiwane są placówki, które będą uczestniczyły w programie
Opracowywane są niezbędne materiały m.in. ulotka promująca program w szkołach i przedszkolach, podręcznik dla nauczycieli z zakresu problematyki prawidłowego żywienia i aktywności  fizycznej ze scenariuszami lekcji.