WYDAWNICTWA

Nadrzędna kategoria: Aktualności

Instytut Żywności i żywienia uprzejmie informuje, że nakład monografii "Dietetyka, żywność, żywienie w prewencji i leczeniu", wydanej w 2017 roku został wyczerpany.

Z uwagi na duże zainteresowanie monografią, przygotowywane jest jej nowe zaktualizowane i uzupełnione wydanie tej publikacji. 

Przewiduje się uwzględnienie najnowszym norm żywienia, Piramid Zdrowego Odżywienia u Stylu Życia dla różnych grup ludności, najnowszych wytycznych leczenia dietetycznego w niektórych chorobach, a także uzupełnienie i aktualizację merytoryczną rozdziałów dotyczących m.in. metod zmiany nawyków żywieniowych z wykorzystaniem nowych osiągnięć psychodietetyki, osiągnięć terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych oraz neurobiologii. Rozbudowane zostaną również rozdziały dotyczące bezpieczeństwa żywności. 

Nowe wydanie monografii przewidziane jest w roku 2020